Ρουμανία 6 μέρες αναχωρήσεις 28/10

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ Ι- ΣΙΝΑΙΑ  -ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ – ΜΠΡΑΣΟΒ – ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

325,00